Forord: Forvilding

Den nystartede Ebeltoft Kunsthal åbner den første udstilling Forvildning. Ferniseringen vil bestå af lancering af kunstner Henrik Plenge Jacobsens udsmykning af facaden, performance og servering ved Jakob Vinkler, åbningstale ved formand for Syddjurs Kommunes billedkunstråd Ken Zier og Riber Hog Anthonsen, formand for kommunens kulturudvalg. Det hele finder sted i kunsthallens midlertidige lokaler på havnen på den gamle Stark-grund.

Gruppeudstillingen forord: Forvildning præsenterer værker af de kunstnere, publikum vil komme til at møde i løbet af kunsthallens første toårige program. Herudover vil der være et udstillingsafsnit, der arbejder historisk og konceptuelt med en introduktion til nogle af de emner og metoder programmet er tilrettelagt ud fra. I alt vil der over de næste to år vises tre soloudstillinger og to gruppeudstillinger samt foredrag, oplæsninger og filmvisninger, som præsenteres i samarbejde med en række lokale samarbejdspartnere.

Med udgangspunkt i Syddjurs’ iboende kvaliteter, de mange lag i det spektakulære istidslandskab og den tilhørende kulturhistorie har kunsthallens kunstneriske leder Mathias Kokholm sammensat et program med kunstnere, der bl.a. arbejder med geologi og antropologi i deres praksis. Ofte bruger kunsten, som man vil møde på kunsthallen, det historiske underlag spekulativt til at se på fremtiden, eller omvendt til at lade hukommelsen opstå i mødet med fremtiden. Udstillingen Forvildning byder på en række “tidsrejser”, rejser i geologiens dybe tid, samt rejser i mere nære fremtider og fortider.

Udstillingens kunstnere Marie Kølbæk Iversen, Rolf Nowotny, Claus Haxholm, Jakob Vinkler, Cecilia Grönberg & Jonas Magnusson samt Lisa Gideonsson & Gustaf Londré arbejder med stor variation: performance, installation, skulptur, lyd, maleri, tryk, mm. Tilsammen præsenterer de et program, der bl.a. arbejder med temaer som det nomadiske og magiske i fortidens kulturer, fremtidens forudsætninger for liv i et scenarie med øget vandstand, forestillinger om fællesskaber, det ultralokale, guldalderromantik og almuehorror. I udstillingen trænger samtidens allestedsnærværende økologiske kriser sig på, fortidens synder og fremtidens katastrofer. Når vi taler om klimakrise og udviklingshistorie, kommer det ofte til at handle om afvikling af velfærd og lurende katastrofer – med meget få sprækker af håb. Den forestilling vil vi udfordre, blandt andet ved at vise eksempler på styrke og sårbarhed i fortidens livsformer. Erkendelser der kan vende katastrofen fra trussel til potentielle forandringer og undersøge konturerne af en fremtid.

Når den første udstilling bærer titlen Forvildning er det en reference til Molslaboratoriets ambitiøse rewilding-projekt i Mols Bjerge, som rykker rundt på vores forståelse af forholdet mellem menneske og natur, giver stof til eftertanke og vækker store følelser. Indirekte har Molslaboratoriet altså inspireret kunsthallens program. En anden lokal påvirkning kan findes i arkæologen P.V. Glob (1911-1985), der boede på Mols. Glob er kendt for sine udgravninger og spektakulære formidling af eksempelvis moseligene Grauballemanden og Tollundmanden. I kunsthallen vil vi løbende præsentere sider af P.V. Globs arbejde, hans kunstneriske samarbejder og evne til at se på oldtidens kunst og livsformer, dybt engageret i en samtidig udveksling og håb for fremtiden. Kunsthallens greb om Forvildning er et kunstprogram, der med utopien som målestok vil være med til at omskrive fortiden og skabe fremtiden.