Ebeltoft Kunsthal [2021-2022]


forord: FORVILDNING

24. juni – 20. august 2021

med værker af Marie Kølbæk Iversen, Rolf Nowotny, Claus Haxholm, Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson,

Lisa Gideonsson & Gustaf Londré, Jakob Vinkler samt udsmykning af Henrik Plenge Jacobsenåbningstider: onsdag-fredag klokken 13-17

12/9 kl 19-21, Ebeltoft Kunsthal

Bibliotek for sammenlignende vandalisme
– Foredrag og samtale med kunsthistoriker Teresa Østergaard Pedersen & forlægger Mathias Kokholm


"Bibliotek for sammenlignende vandalisme" er en del af Ebeltoft Kunsthals første udstilling "forord:FORVILDNING". Med udgangspunkt i kunstneren Asger Jorns og arkæologen P. V. Globs selvstændige bøger og samarbejder over tre årtier, vil vi bladre i biblioteket og tale om forholdet mellem kunst og videnskab, arkæologi og billedaflæsninger, samtidskunst og oldtidskunst.


Bibliotek for sammenlignende vandalisme består af en samling bøger af P.V. Glob (1911-1985) og Asger Jorn (194-1973), samt en serie plancher, der skitserer deres arbejde med oldtidens kunst og fælles bestræbelser på at give fortidens æstetiske udtryk og livsformer en samtidig relevans. De arbejdede begge kontinuerligt med bøger, der ganske ofte udfordrede både de kunstneriske og videnskabelige rammer, og deres samarbejde er til dato et af de mest omfattende og ambitiøse eksempler på et forpligtende fællesskab omkring kunst og videnskab. P.V. Glob, der blandt andet var rigsantikvar og direktør for Nationalmuseet, boede på Mols ved Agri, hvor han startede et større fredningsprojekt på egen jord omkring de to store bronzealderhøje Stabelhøjene. I kunsthallen vil vi løbende præsentere sider af P.V. Globs arbejde, hans kunstneriske samarbejder, hans evne til at formidle gennem ord og billeder, hans vilje til at se på fremtiden gennem fortiden og evnen til at forbinde det lokale med en større global fortælling.


Teresa Østergaard Pedersen (f. 1981) har skrevet en tværfaglig afhandling Eigi Einhamr - om jernalderens guldbrakteater og den åbne krop som form i norrøn visuel kultur indenfor middelalderarkæologi og kunsthistorie. Hun har senest udgivet bogen Sammenlignende Vandalisme: Asger Jorn, den nordiske folkekunst og arkæologien (Forlaget Moesgaard/Museum Jorn, 2015). Hun har tidligere været museumsinspektør på Museum Jorn, Silkeborg, og arbejder i dag som museumsinspektør på Holstebro Kunstmuseum.


Mathias Kokholm (f. 1983) er kunstnerisk leder af Ebeltoft Kunsthal og driver desuden kunstforlaget Antipyrine, der bl.a. har arbejdet med og udgivet flere titler der kobler kunst og videnskab, herunder en håndfuld bøger om bl.a. Asger Jorns billedaflæsning og tænkning, vandalisme, triolektik og situationisme.

presse: juni 2021

Ebeltoft får ny kunsthal på havnen

Gruppeudstillingen Forvildning er den nystartede Ebeltoft Kunsthals første udstilling, der præsenterer værker af de kunstnere publikum vil komme til at møde i løbet af kunsthallens første toårige program. Herudover vil der være et udstillingsafsnit, der arbejder historisk og konceptuelt med en introduktion til nogle af de emner og metoder programmet er tilrettelagt ud fra. I alt vil der over de næste to år vises tre soloudstillinger og to gruppeudstillinger, samt en række foredrag, oplæsninger og filmvisninger, som præsenteres i samarbejde med en række lokale samarbejdspartnere.


Med udgangspunkt i Syddjurs’ iboende kvaliteter, de mange lag i det spektakulære istidslandskab og den tilhørende kulturhistorie har kunsthallens kunstneriske leder Mathias Kokholm sammensat et program med kunstnere, der bl.a. arbejder med geologi og antropologi i deres praksis. Ofte bruger kunsten, som man vil møde på kunsthallen, det historiske underlag spekulativt til at se på fremtiden, eller omvendt til at lade hukommelsen opstå i mødet med fremtiden. Udstillingen Forvildning byder på en række ”tidsrejser”, rejser i geologiens dybe tid, samt rejser i mere nære fremtider og fortider.


Udstillingens kunstnere Marie Kølbæk Iversen, Rolf Nowotny, Claus Haxholm, Jakob Vinkler, Cecilia Grönberg & Jonas Magnusson samt Lisa Gideonsson & Gustaf Londré arbejder med stor variation: performance, installation, skulptur, lyd, maleri, tryk, mm. Tilsammen præsenterer de et program, der bl.a. arbejder med temaer som det nomadiske og magiske i fortidens kulturer, fremtidens forudsætninger for liv i et scenarie med øget vandstand, forestillinger om fællesskaber, det ultralokale, guldalderromantik og almuehorror.


I udstillingen trænger samtidens allestedsnærværende økologiske kriser sig på, fortidens synder og fremtidens katastrofer. Når vi taler om klimakrise og udviklingshistorie, kommer det ofte til at handle om afvikling af velfærd og lurende katastrofer – med meget få sprækker af håb. Den forestilling vil vi gerne udfordre, blandt andet ved at vise eksempler på styrke og sårbarhed i fortidens livsformer. Erkendelser der kan vende katastrofen fra trussel til potentielle forandringer og undersøge konturerne af en fremtid.


Når den første udstilling bærer titlen Forvildning er det en reference til Molslaboratoriets ambitiøse rewilding-projekt i Mols Bjerge, som rykker rundt på vores forståelse af forholdet mellem menneske og natur, giver stof til eftertanke og vækker store følelser. Indirekte har Molslaboratoriet altså inspireret kunsthallens program. En anden lokal påvirkning kan findes i arkæologen P.V. Glob (1911-1985), der boede på Mols. Glob er kendt for sine udgravninger og spektakulære formidling af eksempelvis moseligene Grauballemanden og Tollundmanden. I kunsthallen vil vi løbende præsentere sider af P.V. Globs arbejde, hans kunstneriske samarbejder og evne til at se på oldtidens kunst og livsformer, dybt engageret i en samtidig udveksling og håb for fremtiden.


Kunsthallens greb om Forvildning er et kunstprogram, der med utopien som målestok vil være med til at omskrive fortiden og skabe fremtiden.